Setup Menus in Admin Panel

CHRISTIAN LEARNING You can start Online College for your church GREAT REVIVAL IN THE CHURCH for the earth will be full of the knowledge of the LORD as the waters cover the sea. LEARN THE BIBLE & THEOLOGY For I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgment of God rather than burnt offerings.

4차 산업의 시대 새로운 부흥을 위한 제안

모든 교회에서 온라인 학교를 세울 수 있습니다.

4차 산업의 시대 새로운 부흥을 위한 제안

작은 교회 LMS 지원

크리스천에듀 LMS에서 온라인 과정을 개설할 수 있습니다.

온라인 학교 설립

적은 비용으로도 독립적인 온라인 학교를 설립할 수 있습니다. 

신학 강의 수강 서비스

누구나 신학대학교의 좋은 강의를 수강할 수 있습니다.

성경/양육 콘텐츠 공유

교회/기관에서 공유하는 강의나 교육과정에 참여할 수 있습니다.

강의 영상 제작 서비스

교회/기관에서 사용할 수준 높은 강의 콘텐츠를 제작합니다.

강의 콘텐츠 제작법 공유 서비스

일인 방송이나 간단한 동영상 강의 콘텐츠 제작법 등을 공유합니다.

작은 교회 LMS 지원

온라인 학교 설립

신학 강의 수강

강의 콘텐츠 공유

강의 영상 제작

콘텐츠 제작법

우리교회 ON
추천 강좌
신학교 개설 강좌
인기 무료 강좌
우리교회 ON

   온라인 학교가 개설되어 있는 교회 사이트를 방문해 보세요.
Generic selectors
Exact matches only


Search in title


Search in content
Search in posts


Search in pages


주를위한교회

주를위한교회


열린길교회

열린길교회


아름다운교회

아름다운교회


산돌교회

산돌교회

광야교회

초원교회


꽃동산교회

꽃동산교회


동탄두레교회


송파교회

추천 강좌

   크리스천 에듀에서 다음 강의를 추천합니다.
Generic selectors
Exact matches only


Search in title


Search in content
Search in posts


Search in pages
Software Training

Learning basics of Softwares.Morbi sem erat, molestie ornare nisl mollis, tempor sodales mauris. Cras hendrerit.


Read More »

2014년 2월 2일
댓글이 없습니다
Social Media Management

Get started with social media management.Morbi sem erat, molestie ornare nisl mollis, tempor sodales mauris. Cras hendrerit.


Read More »

2014년 2월 2일
댓글이 없습니다

신학교 개설 강좌

   누구나 신학교의 강의를 들을 수 있습니다.
Generic selectors
Exact matches only


Search in title


Search in content
Search in posts


Search in pages
Software Training

Learning basics of Softwares.Morbi sem erat, molestie ornare nisl mollis, tempor sodales mauris. Cras hendrerit.


Read More »

2014년 2월 2일
댓글이 없습니다
Developing Mobile Apps

Morbi sem erat, molestie ornare nisl mollis, tempor sodales mauris. Cras hendrerit, neque cursus ornare aliquam, massa massa posuere purus.


Read More »

2014년 2월 2일
댓글이 없습니다
Starting a Startup

Morbi sem erat, molestie ornare nisl mollis, tempor sodales mauris. Cras hendrerit, neque cursus ornare aliquam, massa massa posuere purus.


Read More »

2014년 2월 2일
댓글이 없습니다
Social Media Management

Get started with social media management.Morbi sem erat, molestie ornare nisl mollis, tempor sodales mauris. Cras hendrerit.


Read More »

2014년 2월 2일
댓글이 없습니다
Digital Photography

Morbi sem erat, molestie ornare nisl mollis, tempor sodales mauris. Cras hendrerit, neque cursus ornare aliquam, massa massa posuere purus.


Read More »

2014년 2월 2일
댓글이 없습니다
How to develop Mobile Apps

Morbi sem erat, molestie ornare nisl mollis, tempor sodales mauris. Cras hendrerit, neque cursus ornare aliquam, massa massa posuere purus.


Read More »

2014년 2월 1일
댓글이 없습니다
Marketing Management

Morbi sem erat, molestie ornare nisl mollis, tempor sodales mauris. Cras hendrerit, neque cursus ornare aliquam, massa massa posuere purus.


Read More »

2014년 2월 1일
댓글이 없습니다

인기 무료 강좌

   무료로 공유한 강의입니다. 여러분 교회 온라인학교의 과정으로 등록하실 수도 있습니다.
Generic selectors
Exact matches only


Search in title


Search in content
Search in posts


Search in pages

{“title”:””,”show_title”:”0″,”post_type”:”course”,”taxonomy”:””,”term”:”0″,”post_ids”:””,”course_style”:”free”,”featured_style”:”course4″,”masonry”:””,”grid_columns”:”clear4 col-md-3″,”column_width”:”268″,”gutter”:”30″,”grid_number”:”4″,”infinite”:””,”pagination”:””,”grid_excerpt_length”:”100″,”grid_link”:”1″,”css_class”:””,”container_css”:””,”custom_css”:””}

이미지에 마우스를 올리면 교회 이름이 보입니다.

교회 찾기

주를위한교회열린길교회포항에 위치한 아름다운 교회아름다운교회산돌교회초원교회꽃동산교회동탄두레교회송파교회
Previous
Next

크리스천에듀에서 추천하는

추천 강좌

누구나 수강할 수 있는

신학교 개설 강좌

교회와 기관의 인기 강사들이 공유하는

무료 인기 강좌

우리교회 온라인 과정 개설 신청크리스천에듀의 LMS 사이트에서 온라인 과정을 열고 싶으시면 신청하세요.Click Here독립형 온라인 학교 설립 신청여러분 교회에서 독자적으로 온라인 학교 LMS 사이트를 운영하기 원하시면 신청하세요.Click Here유료 강좌 개설 신청여러분(개인, 교회, 신학교, 선교기관)의 강의를 유료로 개설하기를 원하시면 신청하세요.Click Here
Previous
Next

top
크리스천에듀: 기독교 온라인 교육 선교회
X